Svakere enn ventet fra Røkkes utbyttemaskin

Ocean Yield legger frem tall for første kvartal

Det Aker-dominerte skipseiende selskapet Ocean Yield legger tirsdag kveld frem tall for årets første kvartal.Selskapet melder om et justert resultat etter skatt på 8,4 millioner dollar i kvartalet, ned fra 33,9 millioner dollar samme kvartal i fjor.Det var under forventningen på 11,7 millioner dollar, ifølge tall fra Bloomberg.Inntektene beløp seg til 58,4 millioner dollar, sammenlignet med 89,2 millioner dollar i første kvartal 2018. Det var på linje med forventningen på 58,7 millioner dollar.EBITDA ble på 51,9 millioner dollar, ned fra 77,8 millioner dollar. Forventingen var på 53,2 millioner dollar.For kvartalet vil selskapet betale et utbytte på 0,1910 dollar per aksje. Eks-datoen er satt til 10. mai og betalingen vil skje 22. mai. For Aker som eier 98,24 millioner aksjer i Ocean Yield, betyr det drøye 160 millioner kroner inn på konto.- Resultatene i første kvartal ble negativt påvirket av ingen inntekter fra FPSO-en og svært begrensede inntekter fra subsea-fartøyet "Connector". Når det kommer til FPSO-en fortsetter vi dialogen med Aker Energy med mål om å sikre en ny langtids-charter for FPSO-en i Ghana, sier Ocean Yield-sjef Lars Solbakken.For en drøy uke siden ble det klart Aker Energys opsjon for å sikre en 15-årig bareboat-leieavtale for Ocean Yields FPSO Dhirubhai-1 forlenges med 30 dager mot ytterligere kompensasjon.Opsjonsavtalen ble inngått i midten av februar, og den opprinnelige opsjonsperioden utløp 1. mai, med mulighet for forlengelse i 30 dager. I rapporten skriver imidlertid Ocean Yield nå at en ytterligere forlengelse av opsjonsperioden kan bli nødvendig.Dersom Aker Energy utøver opsjonen vil fartøyet bli brukt på et tidlig produksjonsprosjekt for olje utenfor Ghana. Dersom opsjonen utøves vil Ocean Yield høste inntekter fra FPSO-en allerede i år.Nyheter knyttet til FPSO-en har vært sentralt for investorene i Ocean Yield, ettersom dette ene fartøyet tidligere har stått for godt over 20 prosent av resultatet til selskapet. FPSO-en og "Connector" ga en negativ effekt på 11,8 millioner dollar i kvartalet.Ocean Yield har nå en flåte på 60 fartøy på langsiktige kontrakter, inkludert fire VLCC-er med levering i tredje eller fjerde kvartal som vil bidra positivt til inntektene, skriver selskapet.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker