Svakere fra Seadrill

Seadrill melder om et resultat etter skatt på minus 296 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot minus 203 millioner i tilsvarende periode i 2018.Resultatet utgjør et tap per aksje på 2,95 dollar, mot minus 0,36 i resultat per aksje i samme kvartal i fjor.Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 278 millioner dollar, sammenlignet med minus 97 millioner dollar.På driften fikk selskapet et negativt resultat på minus 71 millioner dollar, mot minus 74 millioner dollar i 2018.Driftsinntektene beløp seg til 302 millioner dollar, ned fra 364 millioner dollar i samme kvartal i fjor.- Vi fortsetter å se økt kontraktsaktivitet i dypvannsmarkedet. I mange tilfeller med forbedrede kontraktsvilkår hvor mobiliseringsbetalinger og enkelte capex betales av kunden. Mens spotmarkedet for arbeid på kortsiktig forblir konkurransedyktig, begynner vi å se forbedringer i priser for arbeid på lengre sikt, sier CEO Anton Dibowitz. Selskapet melder om at det har en ordrereserve ved utgangen av kvartalet på 1,9 milliarder dollar.


Les også