Tar strategisk posisjon i offshoremarkedet

Danner selskapet Fairfield Decom.

Børs

AF Gruppens datterselskap AF Offshore Decom danner selskapet Fairfield Decom sammen med aktørene innen offshore fjerning og gjenvinning Heerema Marine Contractors og Decom Energy, går det frem av en melding.Hovedkontoret vil ligge i Aberdeen.17 milliarderBritisk kontinentalsokkel er den største av de globale markedene for offshore fjerning og gjenvinning, med 1,5 milliarder pund, tilsvarende i underkant av 17 milliarder kroner, i forventede, gjennomsnittlige, årlige investeringer over de neste åtte årene.«Fairfield Decom representerer et langt steg mot en mer nyskapende og bærekraftig industri for offshore fjerning og gjenvinning. Kunder vil dra nytte av en ny forretningsmodell, utformet for å redusere kompleksiteten og antall kontrakter, og levere operativ effektivitet, kostnadseffektivitet og forutsigbarhet som bidrar til målet om 35 prosent kostnadsreduksjon, et mål fastsatt av Oil and Gas Authority UK», heter det.- (..) De tre selskapene har enestående erfaring innen fjerning og gjenvinning, men enda viktigere er det at forretningsmetodene og kjerneverdiene våre er høyst forenlige. (..), kommenterer Graeme Fergusson, administrerende direktør i Fairfield Decom.Samme målBengt Hildisch, administrerende direktør i AF Offshore Decom, fremhever betydningen av det nye selskapet:- AF Offshore Decom er svært fornøyd med å ha funnet partnere med samme mål som oss. Etableringen av Fairfield Decom representerer et viktig neste skritt i forretningsmodellen for fjerning og gjenvinning. Det er et svar på etterspørselen fra Oil and Gas Authority UK å skape nye forretningsmodellmodeller som reduserer kompleksiteten og øker effektiviteten - «next generation decommissioning», sier han.Koos-Jan van Brouwershaven, konsernsjef i Heerema, er stolt over å være en del av den nye virksomheten.- Tre ledende aktører i det globale markedet for fjerning og gjenvinning har slått seg sammen for å gi en smartere og billigere løsning for fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. Som en erfaren offshoreentreprenør, er Heerema stadig på utkikk etter muligheter for å ytterligere styrke vår posisjon i det internasjonale offshoremarkedet gjennom innovasjon, proaktivitet og pålitelighet. Fairfield Decom er et godt eksempel på hvordan vi oppfyller disse ambisjonene, sier han.Etableringen av joint-venture-foretaket er underlagt godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.

offshore
offshoremarkedet
af gruppen
Fairfield Decom