Telenor låner kjempesum

Utstedt obligasjoner for 2,5 milliarder euro.

Telenor har utstedt tre obligasjonslån på 2,5 milliarder euro under sitt EMTN-program, går det frem av en børsmelding.To av lånene er på én milliard euro, hvorav det ene har fast kupong 0,75 prosent og forfall 31. mai 2026 og det andre fast kupong 1,125 prosent og forfall 31. mai 2029.Det siste låne på 500 millioner euro har fast kupong 1,75 prosent og forfall 31. mai 2034. Alle lånene har oppgjør 31. mai 2019. Provenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål inkludert oppkjøp og tilbakebetaling av gjeld.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også