Telenor med tilbakekjøp på 28 millioner kroner

Telenor meldte etter stengetid onsdag at de har kjøpt 160.000 egne aksjer til en snittkurs på 177,47 kroner, tilsvarende i overkant av 28 millioner kroner. Telenor eier etter dette 1.659.652 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet for 2019-20.I tillegg eier Telenor 13.350.090 aksjer som ble kjøpt i det åpne markedet under tilbakekjøpsprogrammet for 2018-19.Transaksjonen er relatert til tilbakekjøpsprogrammet for 2019-20, som offentliggjort av Telenor den 14. mai 2019.Samlet sett siden 2018 har Telenor dermed kjøpt tilbake 15.009.742 aksjer.Basert på dagens sluttkurs på 176,3 kroner er samlet tilbakekjøp på 2,64 milliarder kroner.Aksjen endte for øvrig ned 1,62 prosent, i det som var en helrød dag på Oslo Børs.