Telenor starter tilbakekjøp

Telenor starter program for tilbakekjøp av egne aksjer.

Telenor har besluttet å gjennomføre et tilbakekjøpsprogram på inntil 43 millioner aksjer i 2019-20, basert på fullmakt fra Telenors ordinære generalforsamling 7. mai 2019, ifølge en børsmelding tirsdag.Telenor har tirsdag inngått en ikke-diskresjonær avtale med en tredjepart for tilbakekjøp av inntil 19,8 millioner aksjer i markedet.Programmet vil styres av en tredjepart, som vil ta egne handlebeslutninger for kjøp av aksjer, uavhengig og upåvirket av Telenor, heter det. De resterende inntil 23,2 millioner aksjer vil bli kjøpt fra Staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet, i henhold til avtale mellom Telenor og departementet. Ifølge avtalen er departementet forpliktet til å delta i tilbakekjøpsprogrammet med en proporsjonal andel slik at deres eierandel på 53,97 prosent i Telenor forblir uendret. Kompensasjon for departementets aksjer og påfølgende innløsning av disse aksjene ventes i midten av 2020, heter det videre.Basert på Telenor-aksjens sluttkurs mandag på 169,50 kroner innebærer programmet en tilbakeføring av 7,3 milliarder kroner til aksjonærene. Dette kommer i tillegg til ordinært utbytte for 2018 på 8,40 kroner per aksje, der 4,40 kroner blir betalt i mai 2019 og resterende 4,00 kroner vil utbetales i oktober 2019. Den høyeste pris som kan betales under tilbakekjøpsprogrammet er 250 kroner per aksje.