To aksjetips fra DNB Markets

Analytikerne i DNB Markets oppdaterer.

De betydelige algeproblemene har sammen med forventninger om økt sjømateksport til Kina bidratt til en positiv utvikling for sektoren på Oslo Børs denne uken.Forutsetter vi at problemene vil redusere volumet med rundt 20.000 tonn i 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020, tilsvarer det en estimert reduksjon i globalt tilbud på rundt én prosent, mener analytikerne i DNB Markets.«De noterte selskapene ser i liten grad ut til å være rammet av algene, og alt annet like, vil situasjonen for dem dermed kunne gi høyere priser på opprettholdt volum. En usikkerhet er imidlertid i hvilken grad endret volum fra Chile kan kompensere for redusert norsk produksjon», heter det i en fersk oppdatering.Situasjonen er ifølge analytikerne en påminnelse om risikoen ved sjøbasert oppdrett og styrker etter deres mening caset for landbasert oppdrett.«Vi mener verdsettelsen i sektoren generelt ser strukket ut, men har en kjøpsanbefaling på Atlantic Sapphire, med et kursmål på 126 kroner per aksje.Noe under forventningB2Holding har tidligere annonsert at brutto innbetalinger i 1. kvartal lå på i overkant av 1,2 milliarder kroner og at estimerte gjenværende innbetalinger på porteføljen med utestående fordringer ved utgangen av kvartalet var 21,4 milliarder kroner.«Som en følge av at tallene reflekterte at det tar noe mer tid å få inn kravene enn tidligere ventet, tok vi estimatene ned etter oppdateringen. Selskapet har i dag rapportert en EBIT for det tilbakelagte kvartalet på 350 millioner kroner og en EPS på 0,26 kroner, mot våre estimater på henholdsvis 371 millioner kroner og 0,29 kroner».Rapporten ser dermed ifølge analytikerne ut til å ligge noe under forventningene.«Styret har foreslått et utbytte på 0,45 kroner per aksje for 2018, og aksjen vil ved en bekreftelse av dette ved dagens generalforsamling handle ekskludert utbytte fra mandag morgen», heter det.Kursen stengte torsdag på 11,58 kroner. Etter DNB Markets' syn impliserer det en for høy rabatt på verdsettelsen i forhold til sammenlignbare europeiske aktører og analytikerne har - før eventuelle justeringer - på grunnlag av rapporten en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 18 kroner.


Les også