Tørrlastrederi vil hente penger

Belships vurderer rettet emisjon på 15 millioner dollar. 

Det Oslo-noterte tørrlastrederiet Belships skriver i en børsmelding at det har hyret inn Danske Bank, DNB Markets og Pareto Securities til å gi råd om effektene av, og gjennomføre en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer.Gjennom den rettede emisjonen vil selskapet som signalisert i kvartalsrapporten forrige uke, hente opptil 15 millioner dollar.Prisen per aksje er blitt satt til 7 kroner. Til sammenligning endte kursen på 8,25 kroner tirsdag.Nettoprovenyet vil brukes til finansiering av skip og generelle selskapsformål, opplyses det.Personer med tilknytning til selskapet har tegnet seg for til sammen 237.500 aksjer, blant andre styreleder Peter Frølich med 75.00 aksjer og konsernsjef Lars Christian Skarsgård med 35.000 aksjer.