Torm leverer knalltall - vil utnytte IMO 2020

Det er deilig å være dansk i produkttankmarkedet, og deiligere skal det bli med innføringen av IMO 2020.

Børs

Det danske rederiet Torm som har en flåte utelukkende bestående av produkttankskip, flyter på et stadig sterkere marked og har samtidig valgt å forsterke posisjonen i forkant av IMO 2020.- Torms resultater i første kvartal reflekterer selskapets sterke drift i et produtkttankmarked hvor en betydelig innhenting startet i fjerde kvartal 2018, sier konsernsjef Jacob Meldgaard i en kommentar.Med et resultat før skatt på 23,5 millioner dollar oppnådde rederiet sitt beste kvartalsresultat på tre år. Overskuddet før skatt endte til sammenligning på 1,1 millioner dollar i første kvartal 2018.- Bookingtallene så langt i andre kvartal indikerer et fortsatt positivt produkttankmarked, sier Torm-sjefen.I forkant av de nye IMO-reguleringene som trer i kraft 1. januar 2020, har Torm besluttet å utstyre ytterligere 13 fartøy med rensesystemer for eksosgass, såkalte scrubbere. Totalt skal 34 fartøy utstyres med scrubbere. Det utgjør nær halve flåten.- Med denne balanserte tilnærmingen er Torm godt posisjonert for å høste fordelene fra den økte etterspørselen etter rene petroleumsprodukter som ventes etter implementeringen av IMO 2020-reguleringene, sier Meldgaard.I snitt oppnådde Torm time charter ekvivalente rater på 17.949 dollar i snitt, etter en oppgang på nesten 4.000 dollar fra første kvartal i fjor.Pr. 7. mai hadde rederiet booket 58 prosent av de inntektsgivende i andre kvartal til 16.248 dollar. Ut året er 22 prosent dekket inn på 16.026 dollar. Etter salget av to eldre produkttankere i løpet av kvartalet, består flåten av 69 heleide skip, tre innleide, og ni under bygging.Den bokførte verdien av flåten var ved utløpet av kvartalet på 1.412 millioner dollar. Meglervurderinger tilsier imidlertid en markedsverdi på 1.599 millioner dollar. Torm-aksjen er notert både i Danmark og USA. Etter en oppgang på 1,7 prosent i København tirsdag, prises rederiet til 4,1 milliarder danske kroner.

torm
rederi
shipping
danmark
scrubber
imo 2020
Nyheter
Børs