Tungvekter risikerer skattekrav på 1,3 milliarder kroner

Storebrand har mottatt utkast til et vedtak om endring av ligning for 2015, noe som kan medføre et skattekrav på hele 1,3 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding sømdag kveld.Ifølge meldingen inntektsførte Storebrand i 4. kvartal 2015 en positiv skatteeffekt på 1,7 milliarder kroner knyttet til likvidasjonen av eiendomsholdingselskapet Storebrand Eiendom Holding AS («SEH»). 23. mai i år mottok selskapet et foreløpig utkast fra Skatteetaten på et vedtak om endring av ligningen for 2015.«Dersom Skatteetatens foreløpige utkast til vedtak blir stående etter en rettskraftig dom, vurderer Storebrand at det vil oppstå en skattekostnad for selskapet på om lag 1,3 milliarder kroner. Hvis Skatteetaten fatter et endelig vedtak vil Storebrand være i betalbar skatteposisjon», heter det i meldingen.Selskapet skriver videre at beløpet ikke vil regnskapsføres basert på det mottatte varselet, da styret i Storebrand har vurdert at det ikke er rettslig grunnlag for skatteetatens syn.«Den skattemessige effekten for regnskapsåret 2015 er beregnet etter vår beste vurdering og etter grundig gjennomgang med ekstern ekspertise og revisor. Dersom Skatteetatens foreløpige utkast til vedtak blir stående, vil Storebrand påklage avgjørelsen og om nødvendig prøve saken rettslig for å få avklart de skattemessige spørsmålene saken reiser», skriver selskapet.Les hele meldingen her.