Veidekke med skoledeal i Bergen

Får i oppdrag å utvide barneskole.

Bergen kommune har gitt Veidekke i oppdrag å bygge nytt skolebygg i forbindelse med utvidelsen av Midtun skole på Nesttun i Fana bydel, ifølge en melding.Kontrakten er på 111 millioner kroner, opplyses det.Bergen kommune forventer en jevn økning av elevtallet på Midtun barneskole de nærmeste årene, og skolen skal derfor utvides med 150 elevplasser. Selve tilbygget blir på 2.540 kvadratmeter over fire etasjer. Kontrakten mellom Bergen kommune og Veidekke inneholder også flere opsjoner om tilleggsarbeider.Selve byggingen starter opp i løpet av juni måned med ferdigstillelse i fjerde kvartal 2020.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker