Veidekke hadde et resultat på -96 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot et underskudd på 57 millioner kroner i samme kvartal i 2018.Resultat pr. aksje var -70 øre mot -50 øre i samme kvartal i fjor.Resultat før skatt var -113 millioner kroner mot -67 millioner kroner i samme kvartal i 2018.Driftsresultatet var -112 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var driftsunderskuddet på 61 millioner kroner.- Vi øker både omsetning og resultat i flere av entreprenørvirksomhetene, men resultatet er påvirket av svak lønnsomhet i den norske anleggsvirksomheten. Innenfor eiendom har godt salg gitt positive resultater for den norske virksomheten, mens lavere produksjon og boligpriser setter press på marginer og resultat i Sverige, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.- I de siste kvartalene har vi gjennomført omfattende tiltak både på konsernnivå og i spesifikke virksomheter for å gjenopprette lønnsomheten. I dagens kapitalmarkedsoppdatering vil vi gå nærmere inn på dette arbeidet og på hvordan Veidekke skal blir mer lønnsomt frem mot 2020, legger han til.KontantstrømmenKontantstrømmen er normalt svak i første kvartal som følge av lav aktivitet i industrivirksomheten og deler av anleggsvirksomheten, står det å lese i raporten.Kontantstrømmen fra driften var på -1.722 millioner kroner mot -567 millioner kroner i samme kvartal i 2018.Selskapet gikk ut av kvartalet med kontanter og tilsvarende likvider på 182 millioner kroner, ned fra 476 milioner kroner på samme tid i fjor og 197 millioner kroner ved årsskiftet.Veidekke venter positiv kontantstrøm i andre halvår.Veidekke omsatte for 8,5 milliarder kroner i første kvartal, opp 18,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Veksten kom i stor grad i de norske og svenske entreprenørvirksomhetene, men omsetningen økte også i flere av de øvrige virksomhetene, heter det i kvartalsrapporten.Ordreserven og gjeld økteOrdreinngangen i kvartalet på 9,2 milliarder kroner var 37 prosent høyere enn på samme tid i fjor.Ved utgangen av første kvartal var ordrereserven i entreprenørvirksomheten på 34,9 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliarder kroner fra inngangen til kvartalet.Om lag 70 prosent av ordrereserven kommer til inntekt i de neste tolv månedene, heter det i rapporten.Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 3,4 milliarder kroner, opp fra 1,5 milliarder kroner ved årsskiftet. Størstedelen av økningen i rentebærende gjeld kom som følge av tiltredelse av flere større tomteposisjoner, heter det.Hovedpunkter fra 1. kvartal 2019• Omsetningen i kvartalet var NOK 8,5 (7,1) milliarder. • Resultat før skatt var NOK -21 (-11) millioner. • Resultat per aksje (IFRS) var NOK -0,7 (-0,5). • Ordreinngangen i kvartalet var NOK 9,2 milliarder, som gav en ordrereserve i entreprenørvirksomheten på NOK 34,9 (31,0) milliarder. • Det ble solgt 404 boliger i første kvartal. Veidekkes andel var 274. Ved utgangen av kvartalet var det 2 790 boliger i produksjon. Veidekkes andel var 2 214, og av disse var 354 usolgte. • Netto rentebærende gjeld var NOK 3 440 (1 613) millioner ved utgangen av første kvartal 2019.Veidekke har steget 0,1 prosent på Oslo Børs siden nyttår. De siste 12 månedene er aksjen opp 5,1 prosent.