Venter å cashe inn på IMO 2020

Nyfusjonert produkttankgigant oppnådde et overskudd på 245 millioner i første kvartal. Utsiktene for resten av året betegnes som positive.

- I første kvartal har vi sett to organisasjoner komme sammen etter gjennomføringen av fusjonen mellom BW Tankers og Hafnia Tankers. Vi er stolte av energien til organisasjonen som leverer synergier og bra prestasjoner i et tilfredsstillende marked, kommenterer konsernsjef Mikael Skov i Hafnia Tankers i førstekvartalsrapporten som ble lagt frem mandag.Rett før jul ble det inngått en fusjonsavtale mellom produkttankrederiene Hafnia Tankers og BW Tankers, etter en prosess som har vært kjent siden i fjor sommer.Sammenslåingen ble fullført i midten av januar, mens integreringen av organisasjonene ventes å være ferdig innen utgangen av juni.Selskapet har en samlet flåte på 87 heleide og innleide fartøy med en snittalder på 6,8 år. Med en sterk balanse, mener Skov at det nyfusjonerte selskapet er godt posisjonert for den ventede markedsoppturen.Positive utsikter«Produkthandelen er ventet å øke i 2019 på grunn av gjenopptakelsen av arbitrasjemuligheter til Asia og fra økt vekst i Midtøsten», skriver rederiet i rapporten.«Ser man til 2020 kan IMO 2020 svoveltaket generere en sunn vekst i produkthandelen ettersom reguleringen er ventet å øke etterspørselen etter middeldestillater, noe som støtter mer frakt av gasoil til store bunkers-huber i Europa og Asia», heter det.Rederiet påpeker at den samlede flåteveksten innen råolje- og produkttank var marginal i 2018, og skrapingen nådde de høyeste nivåene siden henholdsvis 1985 og 2012 for de to segmentene. Selv om flåteveksten tok seg noe opp i første kvartal, ventes ikke det å vedvare med en vekst for året anslått til 3 prosent.«Flere faktorer vil potensielt veie opp for effekten av økt flåtekapasitet. For det første vil veksten i den aktive tankflåten bli begrenset av at fartøy blir tatt ut av tjeneste for å få ettermontert scrubbere. I tillegg kan det komme en økning i flytende lagring inn mot IMO 2020».Total sett er utsiktene for 2019 positive, konkluderer rederiet.Saftig overskuddGjennomsnittlig inntjening på tvers av alle produkttanksegmentene var 26 prosent høyere på kvartalsbasis og 45 prosent høyere på årsbasis, i første kvartal, viser tall fra Clarksons.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) beløp seg til 74,1 millioner dollar i kvartalet, av time charter ekvivalente inntekter på 132,6 millioner dollar. Etter skatt endte resultatet på 27,9 millioner dollar. Det tilsvarer 245 millioner kroner.I rapporten opplyses det at selskapet nå utforsker muligheten for tilbakekjøp av aksjer.


Les også