Venter at kontraktsrushet i riggmarkedet vil fortsette

Kontraktstildelingene florererer for riggselskaper som eier oppjekkbare borerigger. Bassøe Offshore venter at rushet vil fortsette.

 «Jack up-kontraktene fortsetter å rulle inn, og utnyttelsesgraden har nådd sitt høyeste nivå siden 2015», skrev riggmeglerhuset Bassøe Offshore i en oppdatering for april.En måned senere er det ingen tegn til at kontaktsaktiviteten har begynt å avta, snarere tvert imot.Kontraktstildelingene fortsetter å florere, ifølge meglerhusets mai-oppdatering.Riggselskaper som EnscoRowan, Noble og Shelf Drilling har alle sikret seg en rekke nye kontrakter bare den seneste måneden. Oslo-noterte Shelf kunne mandag melde om en treårig kontrakt til den nylig anskaffede riggen «Shelf Drilling Achiever».«I tillegg til de seneste slutningene, er seks av åtte jack up-rigger som ble tildelt flerårige kontrakter av Qatar Petroleum i tidlig mai fortsatt ikke navngitt, ytterligere 15 jack up-rigger fra de nylige og pågående Pemex-anbudene er enda ikke navngitt, og andre tildelinger i Midtøsten, Vest-Afrika og Sør-Øst-Asia er nært forestående», skriver meglerhuset i oppdateringen.Utnyttelsesgraden er på rett under 75 prosent, og økende.Sett bortsett fra dagratene som fortsatt er på lave nivåer - fra 60-90.000 dollar avhengig av rigg og område - har ikke de generelle markedsforholdene vært bedre så langt i syklusen, ifølge Bassøe.I tillegg til nye kontrakter, er ytterligere tre jack up-rigger nylig solgt til skraping. «Flere vil følge», skriver Bassøe.