Verdsetter Ultimovacs til 870 millioner

Børsnoteres 3. juni. 

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs opplyser at det er i mål med IPO-en og at selskapet noteres på Oslo Børs 3. juni 2019.Ifølge en børsmelding er prisen per aksje er satt til 31,25 kroner når legemiddel-aksjen for første gang handles, som verdsetter selskapet til 870 millioner kroner. Ultimovacs opplyser at børsnoteringen hadde stor interesse fra investorerer, og at det etter noteringen vil ha mer enn 1.500 aksjonærer. Selskapet henter som tidligere kommunisert 370 millioner kroner i en rettet emisjon, hvor selskapet utsteder 11,84 millioner nye aksjer. Totalt vil det være 27,7 millioner utestående aksjer etter utstedelsen av de nye, hvor de nye aksjene vil utgjøre 42,5 prosent av aksjene i selskapet etter børsnoteringen.Gjelsten Holding AS, Canica AS, Watrium AS og Sundt-familien (representert av CGS Holding AS og Helene Sundt AS) øforhåndstegnet hver for 25 millioner kroner, og ble tildelt 800.000 aksjer hver i børsnoteringen.Canica AS, Gjelsten Holding AS og Helene Sundt AS og CGS Holding AS har på vegne av ledelsen gitt DNB Markets (Stabiliseringsforvalteren) et opsjonsalternativ som Stabiliseringsleder kan kreve at eksisterende aksjonærer kjøper et aggregat av opptil 960 000 aksjer i slutten av stabiliseringsperioden. En separat avsløring vil bli utstedt av Stabiliseringsleder vedrørende stabiliseringsaktivitetene.ABG Sundal Collier og DNB Markets (i fellesskap "Managers"), fungerer som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i børsnoteringen. Advokatfirmaet Schjødt AS fungerer som juridisk rådgiver for selskapet. Advokatfirmaet Wiersholm AS fungerer som juridisk rådgiver for ledelsen.