Viktige tall skuffet - Wall Street i rødt

Nøkkelindeksene i USA endte torsdag ned. Nykommer steg 162 prosent i  børsdebut.

De toneangivende amerikanske indeksene endte ned torsdag. Handelen ble blant annet preget av mangfoldige nøkkeltall fra amerikanske myndigheter. Viktige tall skuffetAntall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 230.000 per 27. april, uendret fra ikke-reviderte 230.000 uken før. Konsensus lå ifølge vår makrokalender  på 215.000 jobless claims.Fire ukers snitt kom inn på 212.500, opp fra ikke-reviderte 206.000 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) steg fra reviderte 1.654.000 (opprinnelig rapportert: 1.655.000) per 13. april til 1.671.000 per 20. april.Produktiviteten glederTall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at de amerikanske industriordrene steg 1,9 prosent i mars, og slo forventningene om en oppgang på 1,5 prosent.Foreløpige tall fra amerikanske myndigheter viser også at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA steg 3,6 prosent i 1. kvartal 2019, langt over forventningen på 2,2 prosent oppgang.Samtidig viser andre tall at enhetskostnaden for arbeidskraft utenfor jordbrukssektoren falt 0,9 prosent i 1. kvartal - mot ventet 1,5 prosent oppgang.Dow Jones endte ned 0,46 prosent til 26.307,79 poeng11 av de 30 komponentene i indeksen steg.Home Depot hadde størst oppgang blant disse og endte opp 1,13 prosent til 201,03 dollar.DowDuPont la torsdag frem tall for første kvartal og meldte om et resultat etter skatt på 571 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot 1.148 millioner dollar i samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 19.649 millioner dollar, sammenlignet med 21.510 millioner dollar i 1. kvartal 2018. Dow endte ned 6,22 prosent til 52,64 dollar.S&P 500 falt 0,21 prosent til 2.917,52 poeng4 av de 10 mest omsatte steg.Blant disse steg programvare-leverandøren Shopify mest, og den endte opp 3,94 prosent for dagen til 344,04 dollar.Betalingsprosesserings-selskapet Square falt kraftig etter kvartalstall, og endte ned 7,99 prosent til 67,74 dollar.Omsetningen til Discovery Communications, som blant annet eier TVNorge, endte på 2,707 noe som var 9 millioner dollar under forventingene til første kvartal.Resultat per aksje endte imidlertid åtte cent over enn forventningene og var 0,87 dollar i kvartalet. Aksjen endte ned 5,28 prosent til 29,26 dollar.Nasdaq falt 0,16 prosent til 8.036,77 poengAv de ti mest omsatte steg 4.Blant disse steg semiconductor selskapet AMD 5,52 prosent til 28,28 dollar.Like etter fulgte Tesla med en oppgang på 4,30 prosent til 244,08 dollar.  Torsdag ble det kjent at Tesla håper å hente rundt 20 milliarder kroner i kapital. Det vil hentes gjennom salg av egne aksjer og obligasjonslån, og Elon Musk vil selv kjøpe aksjer for 87 millioner.Produsenten av plantebasert kjøtterstatning, Beyond Meat, gjorde sin debut på børsen torsdag og endte opp 162,64 prosent til 65,66 dollar.Les mer her! Vinnerne og taperne.VIX indeksen, ofte referert til som fryktindeksen, falt 1,22 prosent til 14,63.Olje, gull og renterOljeprisen (brent) falt 2,23 prosent til 70,45 dollar.Gullprisen falt 0,44 prosent til 1270,90 dollar. De lange rentene steg og 10-års renten steg 4,1 basispunkter til 2,544 prosent.2-års renten steg 2,4 basispunkter til 2,339 prosent. 3-års renten steg 3,9 basispunkter til 2,319 prosent og 5-års renten steg 4,3 basispunkter til 2,348 prosent, ifølge Marketwatch.