Vil hente 783 millioner kroner

Atlantic Sapphire vil gjennomføre rettet emisjon.

Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har engasjert Arctic Securities og DNB Markets til å gjennomføre en rettet emisjon for å hente 783 millioner kroner, opplyser selskapet i en børsmelding.Emisjonen er rettet mot norske og internasjonale investorer. I utgangspunktet ville selskapet gjøre en mindre emisjon, men besluttet å hente mer grunnet betydelig interesse fra markedet.Emisjonskursen vil bli på 92,50 kroner. Til sammenligning endte kursen på 92,80 kroner tirsdag.Minste tegningsbeløp er satt til 100.000 euro. Bokbyggingsperioden startet ved børsslutt tirsdag, og vil avsluttes senest klokken 08.00 onsdag morgen.Flere styremedlemmer i selskapet opplyses å ha forhåndstegnet seg til emisjonen.