Vil noteres på Oslo Børs

Teknologiselskapet Norbit gir gass.

Teknologiselskapet Norbit melder i en børsmelding at det planlegger en børsnotering på Oslo Børs.Børsnoteringen vil innebære et offentlig tilbud rettet mot institusjonelle og private investorer i Norge, et tilbud mot selskapets ansatte, og en rettet plassering mot enkelte internasjonale institusjonelle investorer, skriver selskapet.I forbindelse med noteringen vil selskapet utstede nye aksjer til en verdi på rundt 250 millioner kroner. De nåværende hovedeierne vil redusere sin eierandel i selskapet for å sikre tilstrekkelig "free float".- En børsnotering av selskapets aksjer vil styrke selskapets tilgang på kapital og støtte opp om Norbits langsikte vekstambisjoner, heter det i meldingen.Det er forventet at noteringen vil skje før sommeren, opplyses det. Selskapet har hyret inn Arctic Securities, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets til å bistå med noteringen.


Les også