AF Gruppen skal bygge i Sverige

AF Gruppens datterselskap, HMB Construction AB, har ifølge en melding fått en avtale med Wallenstam om å bygge 161 utleieleiligheter i Flanören-kvartalet i Uppsala.Kontrakten er ifølge selskapet på 176 millioner svenske kroner. Leilighetene skal bygges i den nye bydelen Rosendal, sentralt beliggende sørvest for Uppsala, skriver selskapet.Arbeidet starter til høsten 2019 med planlagt leveranse ved årsskiftet 2021/22.