Airbnb vokste kraftig i 2018

Antall romdøgn som ble reservert gjennom utleietjenesten Airbnb, steg med 45 prosent i 2018 sammenlignet med året før.

Børs

Til sammen var det i Norge i fjor nesten 4,5 millioner solgte romdøgn gjennom Airbnb, viser tall analysebyrået Capia har kommet fram til på oppdrag fra NHO Reiseliv. Det utgjør en femdel av overnattingsmarkedet.Direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, uttrykker bekymringen over utviklingen.– Airbnb utgjør nå en reell trussel for det etablerte hotellmarkedet, som åpenbart mister gjester til Airbnb. Nå må norske myndigheter iverksette rapporteringsplikt for Airbnb-utleieres inntekter, og for all del ikke gjøre noe som kan forverre konkurransesituasjonen til hotellene, sier hun.I Danmark, hvor Airbnb-kapasiteten er større enn hele hotellnæringen, får Airbnb rapporteringsplikt for alle inntekter hver utleier mottar fra 1. juli. Her til lands har regjeringen foreslått det samme fra 1. januar 2020.Capia beregner at den samlede inntekten fra Airbnb-utleie er på 2,3 milliarder kroner. Det er en økning på 40 prosent sammenlignet med året før. Den skattepliktige inntekten er på 1,8 milliarder.(©NTB)

airbnb
Nyheter
Børs