Aksjene steg og rentene gikk samme vei

Frykten avtok og investorene hoppet inn igjen i aksjer.

Og med oppgangen i aksjemarkedet ble det fall i obligasjonsmarkedet og stigende renter, etter uttalelser fra sentralbanksjef Jerome Powell ifølge Marketwatch av noen ble tolket som at han åpnet dåren for et mulig rentekutt.30-års renten steg 6,6 basispunkter til 2,602 prosent, mens 10-års renten endte opp 4,7 basispunkter til 2,119 prosent.5-års renten og 3-års rentene steg 5,1 basispunkter til henholdsvis 1,883 og 1,84 prosent.2-års renten endte opp 5,2 basispunkter til 1,83 prosent, mens 3-måneders renten steg 0,1 basispunkt til 2,341 prosent.