Analytiker forteller investorer at aksjen kan gå 400 prosent

Publisert 27. juni 2019 kl. 08.50
Oppdatert 27. juni 2019 klokken 08.54
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 227 ord
DNB Markets har gjort en gjennomgang av investeringsplaner, guiding og kontantstrøm hos de største globale oljeselskapene fremover. Konklusjon er at dersom leverandørene av tjenester til offshoreindustrien skal oppleve vekst i etterspørselen fremover vil dette være avhengig av at oljeprisen stiger videre og holder seg over 65 dollar pr. fat. - Med oljeprisen på dagens nivå vil aktiviteten etter vårt syn kun holde seg stabil. Bakteppet her er at parallelt med mer enn dobling av oljeprisen siden 2016 har oljeselskapene endret prioriteringene. En økt andel av kontantstrømmen investeres nå onshore, utbytte- og tilbakekjøp av aksjer prioriteres høyere enn tidligere og gjeld nedbetales raskere, skriver DNB Markets i dagens morgenrapport. Bildet er nyansert, og meglerhusets anbefalinger innen sektoren er begrunnet i selskapsspesifikke tilnærminger. DNB Markets dekker 26 selskap innen rigg- og oljeservicesektoren. Innen rigg ser tallknuserne størst potensial for Seadrill, med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 dollar pr. aksje. Basert på dagens dollarkurs betyr det et kursmål på rundt 170 kroner. Onsdag sluttet aksjen på 32,62 kroner. For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige hele 421 prosent fra dagens nivå.Innen subsea og seismikk ser DNB Markets mest potensial i henholdsvis Aker Solutions og Polarcus, hvor aksjene får et kursmål på henholdsvis 60 kroner og 1,50 kroner. Blant de øvrige aktørene mener analytikerne at Archer og Kværner er best posisjonert. Her opererer DNB Markets med et kursmål på henholdsvis syv kroner og 19 kroner.