Analytiker frykter kursfall - anbefaler salg

Børs

Investtech anbefaler salg av aksjer i ABG Sundal Collier.- ABG Sundal Collier Holding viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang.Analytikeren minner om at negativ volumbalanse indikerer at volumet er høyt på nedgangsdager og lavt på oppgangsdager, noe som svekker aksjen. Kursen ligger nær motstanden ved cirka 3,84 kroner, noe analytikeren mener kan være en god anledning til å selge. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler. - Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 3,72 kroner, ned 0,80 prosent. Det betyr at aksjen er ned 0,27 prosent den siste måneden mens den har falt 14,25 prosent hittil i år.

børs
investtech
abg sundal collier
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse