Analytiker frykter kursfall - anbefaler salg

Børs

Investtech anbefaler salg av aksjer i Komplett Bank og Wilh. Wilhelmsen Holding B.- Komplett Bank har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere falltakt. Det er lite støtte, noe som øker risikoen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Wilh. Wilhelmsen Holding B viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det tidligere støttenivået ved 143 kroner er nå brutt. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. Historisk sett har aksjer i fallende trender i gjennomsnitt gått 3,2 prosentpoeng dårligere enn markedet de neste tre månedene. Det er lite støtte under dagens nivå, mens det ligger motstand ved 143 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
komplett bank
wilh. wilhelmsen holding
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse