Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Crayon Group og Bakkafrost.- Crayon Group har brutt opp gjennom taket i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Statistisk har aksjer som har brutt opp fra stigende trendkanaler, gitt en annualisert meravkastning på 14,7 prosentpoeng på mellomlang sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 20,93 kroner. Objektivet ved 26,89 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 18,50 kroner. Positiv volumutvikling og sterkt momentum styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Investorene har over tid godtatt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bakkafrost, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på både kort, mellomlang og lang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er stigende. Videre oppgang indikeres. Motstand er ved 487 kroner, og støtte ved 460 kroner. Den kortsiktige volumbalansen er positiv, noe som styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.Les også: Hermanrud: Dette er aksjene du bør eie denne sommeren

børs
crayon group holding
bakkafrost
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse