Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Scanship Holding.- Scanship Holding brøt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen i vår. Etter en kraftig oppgang, fulgte et par måneder med sidelengs utvikling før aksjen nå har brutt opp gjennom motstanden ved 13,80 kroner, skriver Investtech.Analytikeren minner om at positiv volumbalanse og RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt.- Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp, skriver Investtech.Det ligger støtte ved 13,80 kroner, og det er ingen motstand som begrenser oppsiden.- Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter analytikeren.I skrivende stund omsettes aksjen for 14,35 kroner, ned 1,71 prosent.Det betyr at aksjen er opp 37,77 prosent den siste måneden mens den har lagt på seg imponerende 215,16 prosent hittil i år.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker