Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Bouvet og Bonheur.- Bouvet viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 246 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager. Dette styrker trenden. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styremedlem Ingebrigt Steen-Jensen kjøpte 500 aksjer 6. juni. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Bonheur ga kjøpssignal fra en formasjon 25. januar som innledet en stigende trend. Den stigende trenden viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Volumet var høyt rundt kurstoppen ved månedsskiftet, og har vært avtagende når kursen har falt tilbake i etterkant. Dette er et sunnhetstegn og styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.