Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Mowi og SpareBank 1 SR-Bank.- Mowi ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender har i gjennomsnitt gitt en bedre avkastning enn markedet. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 200 kroner, mens det er lite motstand over dagens nivå. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- SpareBank 1 SR-Bank ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon i mars og viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen stiger nå på økende volum. Dette styrker det positive trendbildet. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.