Analytiker stokker om – anbefaler ti aksjer

Fredag 7. juni er det seks nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av seks svenske, en norsk, to danske og en finsk aksje.Kværner er ukens norske bidrag.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Per Aarsleff Holding B(PAALB.CO) - 6. jun 2019. Siste sluttkurs: 233 (2)Per Aarsleff Holding B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 232 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 232 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 232 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Clas Ohlson B(CLASB.ST) - 5. jun 2019. Siste sluttkurs: 91.55 (2.7)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Clas Ohlson B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 88.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Kungsleden(KLED.ST) - 5. jun 2019. Siste sluttkurs: 75.25 (0.1)Kungsleden viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 74.75 kroner. Videre oppgang til 78.57 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 75.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Elisa(ELISA.HEX) - 6. jun 2019. Siste sluttkurs: 40.8 (0.54)Elisa har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 36.57 euro. Objektivet ved 40.73 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 40.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 40.00 euro ved reaksjoner tilbake. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. CellaVision(CEVI.ST) - 5. jun 2019. Siste sluttkurs: 313.5 (7)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i CellaVision og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 293 kroner og motstand på 321 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 305 kroner. Videre oppgang til 345 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 300 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Atrium Ljungberg B(ATRLJB.ST) - 5. jun 2019. Siste sluttkurs: 163.2 (0.8)Atrium Ljungberg B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 156 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 160 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. ALK-Abelló B(ALKB.CO) - 6. jun 2019. Siste sluttkurs: 1560 (24)ALK-Abelló B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt.Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1115 kroner. Objektivet ved 1365 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 1200 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for ALK-Abelló B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Kværner(KVAER.OL) - 6. jun 2019. Siste sluttkurs: 12.63 (-0.11)Kværner ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 11.87 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen tester støtten ved cirka 12.60 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 12.60 kroner vil utløse et svakt salgssignal. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Lundin Mining Corporation(LUMI.ST) - 5. jun 2019. Siste sluttkurs: 44.1 (-0.16)Lundin Mining Corporation har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt.Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 44.01 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har støtte ved cirka 42.00 kroner og motstand ved cirka 54.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Oncopeptides(ONCO.ST) - 5. jun 2019. Siste sluttkurs: 168.1 (-3.8)Oncopeptides ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga dog et kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 145 kroner. Videre oppgang til 175 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester nå støtten ved cirka 167 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.


Les også