Analytiker stokker om – anbefaler ti aksjer

Fredag 14. juni er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av åtte svenske og to danske aksjer. Ingen norske eller finske aksjer er denne gang med i det gode selskap.Les også: Advarer mot syv aksjerInvesttech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Kungsleden(KLED.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 77 (0.6)Kungsleden ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 74.75 kroner. Videre oppgang til 78.57 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 75.30 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Kungsleden. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Husqvarna B(HUSQB.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 86.16 (0.14)Husqvarna B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 85.30 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Loomis B(LOOMB.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 337.8 (4.4)Loomis B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 297 kroner. Videre oppgang til 359 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 334 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Clas Ohlson B(CLASB.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 91.65 (-0.65)Clas Ohlson B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 88.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 88.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Clas Ohlson B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Genmab(GEN.CO) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 1195 (-11.5)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Genmab og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1103 kroner. Videre oppgang til 1571 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 1190 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Xvivo Perfusion(XVIVO.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 200 (0)Xvivo Perfusion ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 190 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. . Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Victoria Park B(VICPB.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 38.05 (0.1)Victoria Park B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 37.80 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Volumet har økt vesentlig i det siste. Dette vitner om økt interesse for aksjen, kanskje grunnet fundamentale nyheter. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Castellum(CAST.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 185.4 (1.5)Castellum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 183 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 183 kroner ved reaksjoner tilbake. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Castellum. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. THQ Nordic B(THQNB.ST) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 228 (-0.6)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i THQ Nordic B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 213 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Per Aarsleff Holding B(PAALB.CO) - 13. jun 2019. Siste sluttkurs: 241.5 (1.5)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Per Aarsleff Holding B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 232 kroner. Videre oppgang til 244 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 232 kroner og motstand ved cirka 257 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.