Analytikernes shippingfavoritter

Norske analytikere ser store muligheter i shipping fremover. Ni av de desidert beste avslører sine favorittaksjer.

I forbindelse med Nor-Shipping har Finansavisen/Hegnar.no utfordret Norges fremste shippinganalytikere til å ta en titt i glasskulen og velge ett selskap de har spesielt stor tro på for det kommende året.Da optimismen råder i hele shippinguniverset om dagen, var det en utfordrende oppgave for analytikerne å velge kun ett selskap. For enkelte var det imidlertid vanskeligere enn andreImportør blir eksportør– Med vårt «Shipping FTW 2020», har vi store problemer med å velge kun ett selskap. Særlig innenfor olje- og gass-shipping vil det være mange muligheter det nærmeste året, sier analytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux.For resten av 2019 mener han fraktmarkedet for flytende petroleumsprodukter (LPG) er mest spennende. Med en litt lengre horisont faller han imidlertid ned på at råoljetank er det beste valget.– Hvis vi spoler frem til juni 2020, er antagelig råoljetank det segmentet som har hatt den kraftigste rateoppgangen, da USA er i ferd med å gå fra å være netto importør til netto eksportør av råolje.– Det gjør at skiferrevolusjonen snur fra å være en negativ faktor gjennom å redusere råoljeimporten, til å bli en strukturell positiv driver av transportetterspørsel fordi herfra betyr mer amerikansk oljeproduksjon først og fremst mer sjøgående eksport.– Når jeg må velge ett og bare ett selskap så velger jeg Frontline; i 2020 kan ratene bli nær sagt hva som helst og Frontline er fremdeles tankselskapet med mest «bang-for-the-buck», sier Haugen.Oljepris og handelskrigKepler Cheuvreux-analytikeren mener den største trusselen mot caset er et form for oljeprissjokk.– Det vil være svært negativt, først og fremst fordi det vil redusere veksten, kanskje sågar inn i negativt territorium, av amerikansk skiferolje. Det vil igjen redusere veksten i råoljeeksport fra USA. Ellers er det ikke positivt om handelskrigen mellom USA og Kina eskalerer, men det er heller ingen krise for tank slik det antagelig er for eksempelvis tørrbulk, sier han.En makroøkonomisk nedgang med der tilhørende fall i oljeetterspørselen og lavere oljepris trekkes av flertallet frem som den største trusselen for deres respektive favorittaksjer.I bulk utgjør en utsatt oppstart av den brasilianske jernmalmproduksjonen en trussel, mens vedvarende lave LNG-priser vil være negativt for frakt av flytende naturgass (LNG).Frontline er det eneste selskapet som blir trukket frem som favoritt av flere enn en analytiker.To av ni analytikere velger John Fredriksens tankrederi, mens de øvrige syv har hver sin favoritt. Kun én har valgt et tørrbulkrederi. Resten favoriserer tanksektoren, med hovedvekt på råolje.Haugens beste tips er Frontline. Han tror aksjen skal i 103 kroner i løpet av det kommende året.Åtte favoritterHer avslører åtte av Norges beste shippinganalytikerne sine favorittaksjer:1) Favorittaksje for det kommende året (kursmål)2) BegrunnelseNicolay Dyvik, DNB Markets1) Golden Ocean, 59 kroner2) Skiping av jernmalm har vært lavere enn vi har ventet, men på tross av dette har ratene steget til fornuftige nivåer. Bulkflåten har tilpasset seg med å justere farten. Inn mot andre halvår 2019 tror vi på redusert flåtevekst som følge av forberedelser til nye reguleringer, og at eksport ut av Brasil skal ta seg opp gjennom året. Dette vil dra ratene høyere og bedre inntjeningen til selskapene – noe som burde reflekteres i aksjekursen.Jo Ringheim, Arctic Securities1) American Shipping Company (AMSC), 45 kroner2) Alle de ti skipene selskapet har ble nylig forlenget av motparten OSG, som er største operatør av tankskip mellom havner i USA (Jones Act-markedet). For første gang på tre år er alle skipene i dette markedet sluttet ut, noe som vitner om et stramt marked. Årsaken til dette er primært en økning i frakt av råolje fra gulfen til østkysten, som er et resultat av at raffineriene oppnår attraktive priser på råolje produsert i USA sammenlignet med det internasjonale markedet. Denne prisingen er videre et resultat av økt skiferproduksjon. Utsiktene ser positive ut i lys av vekst i skiferoljeproduksjonen og en tilbudsside som kun inkluderer to enheter under bygging, mot 20 for tre år siden. Kontraktene til AMSC bidrar med sterk visibilitet på kontantstrømmen, og en avtale om overskuddsdeling med motparten bidrar til ytterligere utbyttepotensial.Lukas Daul, ABG Sundal Collier1) Frontline, 100 kroner2) Godt posisjonert for oppgangen i tankmarkedet både i forhold til flåten, muligheten til å generere betydelig cash flow og betale et attraktivt utbytte.Joakim Hannisdahl, Cleaves Securities1) Avance Gas, 51 kroner2) Amerikansk LPG-eksport er den primære driveren, hvor jeg forventer en årlig økning på 14 prosent i 2019 og 19 prosent i 2020. Dagens spotrater er allerede på rundt 50.000 dollar dagen, men jeg tror inntjeningen kan nå solide 100.000 dollar dagen før året er omme. Til sammenligning var 2018-snittet 18.000 dollar, mens Avance’ cash break-even ligger rundt 23.000 dollar. Jeg ser likheter med forrige sykliske opptur i 2014/15, hvor Avance delte ut rundt 54 kroner i dividende til aksjonærene med basis i den samme flåten.Christopher Robin Vinter, SpareBank 1 Markets1) Hunter Group, 5,1 kroner2) Et relativt giret spill på et bedre tankmarked som handler på en rabatt til underliggende verdier. Dagens VLCC-priser indikerer en verdijustert egenkapital (NAV) på 4,2 kroner pr. aksje, mot dagens aksekurs på 3,5 kroner. Vi tror prisene på de største råoljetankerne skal stige videre, og regner oss frem til en underliggende verdi på 5,1 kroner pr. aksje ett år frem i tid. Siden februar har Hunter steget rundt 20 prosent mindre enn SpareBank 1 Markets’ Tankindeks og om lag halvparten av Frontline. I tillegg burde Hunter være en het oppkjøpskandidat for for eksempel Frontline som handler på en P/NAV 1,4.Frode Mørkedal, Clarksons Platou Securities1) Euronav, 16 dollar2) Vi har lenge fremhevet oljetankere som en vinnersektor i shipping. Eksporten fra USA er den store driveren og i løpet av det neste året kan eksportkapasiteten doble seg. I tillegg kan IMO 2020-reglene føre til økt etterspørsel etter tankskip. Ordreboken er den laveste på over 20 år. Euronav er børsnotert både i Brussel og New York. Selskapet har en av verdens største tankflåter med 43 VLCC-er og 25 Suezmax-er. Det har lav gjeldsgrad; 50 prosent, og mye cash.Eirik Haavaldsen, Pareto Securities1) DHT Holdings, 8 dollar2) Det har en fin flåte, er meget god på drift både på kostnader og kommersielt og har en optimal balanse på dette tidspunktet av tanksyklusen. Dette er jo et spill på tankmarkedet som kommer til å tjene godt på økende eksport av amerikansk olje etterhvert som Permian-feltet blir kvitt flaskehalser, IMO 2020-effekter og avtagende flåtevekst nå som de første dobbeltskrog-generasjonsskipene må erstattes. Dette selskapet kan være så godt som gjeldfritt i løpet av et par år, så det er rom for heftige utbytter her dersom selskapet ønsker det.Espen L. Fjermestad, Fearnley Securities1) Flex LNG, 200 kroner2) LNG-spotratene bunnet ut i april. Vi tror vi står overfor en ny vinter hvor ratene i perioder går over 150.000 dollar dagen. Flex vil også, i motsetning til konkurrentene, generere en fornuftig avkastning på egenkapitalen gjennom syklusen på grunn av. lav kontraheringspris, billig finansiering og reduserte enhetskostnader sammenlignet med forrige generasjons LNG-skip.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også