Atea har fått på plass finsk kontrakt

Steinar Sønsteby - Foto: Finansavisen

Kuntien Tiera har tildelt Atea en kontrakt for å bli den eneste leverandøren av IT-produkter og -tjenester solgt gjennom Tiera-nettbutikken, ble det opplyst i en børsmelding onsdag ettermiddag.Ifølge meldingen er nettbutikken den største kanalen for anskaffelse av IT-produkter og -tjenester i Finland.Atea har gjennom en midlertidig avtale i 2 år solgt produkter og tjenester til kommuner gjennom Tiera. Selskapet skriver i børsmeldingen at Atea allerede tidligere har blitt tildelt kontrakten av Kuntien Tiera, men at utfordringen ble utfordret i retten av en konkurrent. En ny anbudsprosess ble derfor nødvendig.Avtalen har en løpetid på fire år, og basert på salg under den midlertidige avtalen forventes det rundt 45 millioner euro i årlige inntekter til Atea fra kontrakten.Les hele meldingen her.


Les også