Avinor varsler kutt - skal spare 400 millioner

Skal redusere kostnadene med minst 400 millioner innen 2021.

Avinors konsernstyre har tirsdag sluttet seg til administrasjonens målsetting om at kostnadene skal reduseres med minimum 400 millioner kroner innen 1. januar 2021.Kostnadsreduksjonene vil omfatte samtlige av Avinors lufthavner, samt stab- og støttefunksjoner, opplyses det i en melding. - Både flyselskaper og øvrige samarbeidspartnere krever kostnadseffektive tjenester. Det skal vi levere på, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.Det forventes også kostnadsreduksjoner fra kjøp av tjenester fra Avinor Flysikring, som har sin egen effektiviseringsplan med definerte mål, opplyses det.Avinor har tidligere redusert kostnader med om lag 600 millioner kroner per år gjennom et eget program fra 2015 til 2018.Det arbeides med en detaljert fordeling av kostnadsreduksjonen mellom enhetene som skal innarbeides i budsjettet for 2020, finansiell virksomhetsplan og budsjett 2021. Denne prosessen vil pågå utover høsten.- Gjennom dette arbeidet skal vi drive våre lufthavner enda mer effektivt enn det vi gjør i dag. Tiltakene handler ikke om å redusere antall lufthavner eller flytilbudet. Effektiv drift av Avinor vil ivareta den gode infrastrukturen vi har for luftfart i Norge, sier Falk-Petersen.