I starten av juni ble «WilForce», det ene av de to LNG-skipene til Awilco LNG, truffet av et annet fartøy utenfor Singapore.Sammenstøtet medførte skade på skroget til det 2013-bygde LNG-skipet som blir nå reparert ved et verft i Singapore.Da kollisjonen skjedde var «WilForce» på en 9-12 måneders time charter-kontrakt med et ikke-navngitt oljeselskap, som startet i september i fjor.
Som følge av at skipet en periode vil være ute av spill, har kunden valgt å avslutte kontrakten før tiden, ifølge en børsmelding mandag kveld.Det posisjonerer skipet for det som ventes å bli en særdeles gunstig periode i markedet. Rederiet ser at markedet strammer seg til i fjerde kvartal på bakgrunn av at nybyggleveransene avtar i andre halvår, samtidig som det meste av årets nye LNG-produksjonskapasitet åpner. I tillegg øker etterspørselen som vanlig før vinteren.Kontrakten ventes å gi et annualisert bidrag til driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 23 millioner dollar, eller rundt 196 millioner kroner, i løpet av avtaleperioden.
Mesteparten av den tapte hyren dekkes av forsikringen, ifølge rederiet som opplyser at reparasjonene ventes å være fullført i månedsskiftet august/september.Ser stramt marked- «WilForce» er ventet å være tilgjengelig for nye chartermuligheter i forkant av den sesongmessig sterkere vinterperioden på den nordlige halvkule, heter det i børsmeldingen. - Dette synet støttes allerede av ratene for øyeblikkelig arbeid som er lave sammenlignet med det en kan oppnå for kontrakter som starter opp i fjerde kvartal, skriver Awilco LNG.Det gjentas at det andre skipet, basert på de foreløpige undersøkelsene, holdes fullt og helt ansvarlig for kollisjonen. Rederiet venter derfor å få igjen alle kostnader, utlegg og tapte inntekter som følge av hendelsen.SøsterskipetSøsterskipet «WilPride» fikk samme uke som kollisjonen en åttemåneders-charterkontrakt med et stort oljeselskap som heller ikke er navngitt.Oppstart er ventet å finne sted tidlig i juli etter at skipet er inspisert og godkjent av kunden.Ved 14-tiden tirsdag er Awilco LNG ned 7,1 prosent til 3,14 kroner på Oslo Axess. Det priser rederiet til 416 millioner kroner.Siden årsskiftet har aksjen falt vel 37 prosent.I tillegg til Awilhelmsen-familien som er rederiets største eier, er også velkjente investorer som Petter Stordalen, Harald Moræus-Hanssen, Arne Blystad og Torstein Tvenge blant de øverste på en svært kjendistett aksjonærliste.