Baltic Sea Properties med ekspansjonsprosjekt

Baltic Sea Properties har signert avtale om ekspansjon av logistikkterminal.

Baltic Sea Properties har signert avtale om ekspansjon av logistikkterminalen utleid til det internasjonale logistikkonsernet Rhenus Logistics med 4.800 kvadratmeter, går det frem av en børsmelding. - Rhenus Logistics erfarer solid vekst i regionen og vi setter svært stor pris på tilliten de viser oss ved å inngå en ny avtale for ekspansjon og ytterligere forankring av det gode samarbeidet vi har etablert de siste årene, sier CEO i Baltic Sea Properties, Lars Christian Berger, i meldingen.Avtalen innebærer at nåværende leiekontrakt utvides og en ny 15-årsperiode løper fra overlevering av tilbygget. Videre er kontrakten en «barehouse»-kontrakt med morselskapsgaranti for hele perioden. Terminalen er i dag om lag 13.500 kvadratmeter og vil ved ferdigstillelse være rundt 18.250 kvadratmeter, opplyses det.Bygget ventes overlevert mot slutten av 2019.