Etter børsens stengetid kom meldingen om at BKK vurderer å selge inntil 15,67 millioner aksjer i Fjordkraft Holding. I den anledning har de bedt om hjelp fra ABG Sundal Collier.Aksjeposten representerer 15 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Om vi tar utgangspunkt i mandagens sluttkurs på 45,35 kroner (+2,14 prosent) betyr det at BKK frigjør 710 millioner kroner.Ifølge en børsmelding er det snakk om at plasseringen skal gjennomføres som en såkalt «akselerert bokbyggingsprosess», og den starter umiddelbart.BKK forbeholder seg retten til å selge færre aksjer eller ingen aksjer i det hele tatt.BKK har for tiden 31.607.498 aksjer i Fjordkraft, hvilket representerer en eierandel på 30,2 prosent. BKK er også representert i styret i Fjordkraft.Ifølge meldingen vil BKK inngå en vanlig 90 dager lock-up for de gjenværende aksjene.