BergenBio-emisjon fullbooket

Overtegningen var betydelig.

Trond Mohn. Foto: Finansavisen

Etter stengetid på Oslo Børs i går ble det kjent at BerGenBio hadde hyret inn Arctic Securities og Carnegie for å iverksette utstedelse av opptil 5.495.144 nye aksjer.Like over midnatt kom meldingen om at emisjonen var betydelig overtegnet.5.495.144 nye aksjer vil bli utstedt til kurs 13,50 kroner, 2,1 prosent over gårsdagens sluttkurs på 13,22 kroner. Emisjonen var rettet mot eksisterende aksjonærer og potensielle nye eiere, og «tiltrakk seg sterk interesse fra begge grupperinger».Eksisterende aksjonærer som tegnet seg har blitt tildelt minst sin pro-rata andel.Trond Mohns heleide Meteva AS ble tildelt 1.496.250 aksjer i emisjonen, og selskapets største eier forsvarte dermed sin eierandel på 27,23 prosent.Provenyet fra emisjonen skal brukes på å fortsette programmet for den ledende produktkandidaten bemcentinib i akutt myeloid-leukemi (AML) og lungekreft, i tillegg til generelle selskapsformål.Les mer her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker