BergenBio varsler emisjon

Børs

BerGenBio har hyret inn Arctic Securities og Carnegie for å iverksette utstedelse av opptil 5.495.144 nye aksjer, går det frem av en børsmelding.Emisjonen vil rettes mot eksisterende aksjonærer og potensielle nye eiere, og antall aksjer representerer opptil ti prosent av utestående aksjekapital.Trond Mohns heleide Meteva AS, som er største eier i selskapet med sine 27,23 prosent, har garantert for 90 prosent av emisjonen.Provenyet fra emisjonen er å fortsette programmet for sin ledende produktkandidat bemcentinib i akutt myeloid-leukemi (AML) og lungekreft, i tillegg til generelle selskapsformål.BergenBio falt 4,8 prosent til 13,22 kroner på Oslo Børs torsdag.Les mer her.

bergenbio
kreft
bemcentinib
emisjon
trond mohn
meteva
Nyheter
Børs