Betydelig interesse for Pareto Bank-emisjon

Ved stengetid på Oslo Børs i går ble det kjent at Pareto Bank har engasjert DNB Markets og Pareto Securities som tilretteleggere for å gjennomføre en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer.Seks timer senere kom meldingen om at banken har hentet inn et bruttoproveny på omtrent 400 millioner kroner.10.810.810 nye aksjer vil bli utstedt til kurs 37 kroner.Emisjonen fikk betydelig interesse blant eksisterende aksjonærer og nye høykvalitetsinvestorer.Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til lønnsom vekst og til å styrke den rene kjernekapitalen.Les mer her.