Blar opp 750 millioner kroner

Norway Royal Salmon trapper opp aktiviteten i Nord-Norge for å møte en økende etterspørsel etter sunn, norsk laks. Nå investerer selskapet 750 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune.- Det er naturlig for oss å forplikte oss med ytterligere satsing i Nord-Norge, sier Charles Høstlund, konsernsjef i Norway Royal Salmon, i en melding.Smoltanlegget er strategisk plassert i forhold til selskapets aktivitet i Nord-Norge og beskrives som en viktig brikke i utvikling av Norway Royal Salmon.Det er planlagt et moderne resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg), og det er nylig gitt tillatelse til å produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram.Byggestart vil være i september 2019.