Bygger 206 leiligheter på Ensjø

AF Gruppen har inngått avtale med Selmer Eiendom.

AF Gruppen har ifølge en melding inngått avtale med Gladengveien 4 AS for bygging av 206 leiligheter på Ensjø i Oslo.Gladengen Bolig AS (Gladengveien 4 AS) eies av Selmer Eiendom.Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og vil ha en verdi på ca. 557 millioner kroner eks. mva.Planlagt byggestart er i 2. kvartal 2020. Ferdigstillelse av prosjektet forventes i 4. kvartal 2022. Det er tatt forbehold om styrets endelige godkjenning før igangsetting.- Vi gleder oss til å ta ytterligere del i den positive bydelsutviklingen av Ensjø. Samhandling i tidligfase mellom eiendomsbesitter og entreprenør har gjort at vi i fellesskap har utviklet et prosjekt som vi tror er attraktivt for boligkjøpere og som har gode forutsetninger for en effektiv byggeprosess, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.