Byggestart for nytt boligprosjekt i Asker

Bergerveien 24 AS, som eies av AF Eiendom, Eiendomsplan og Klaveness Marine, har vedtatt bygging av første del av prosjektet «Bo på Billingstad».Prosjektet omfatter 136 leiligheter og 50 rekkehus på området Vestre Billingstad i Asker kommune.Avtalen er inngått med PEAB Entreprenør, og byggestart er satt til juli 2019. Boligene skal bygges over to trinn, og prosjektet planlegges ferdigstilt i 2022.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker