Dette er Roger Berntsens aksjefavoritter

«Orakelet fra Farsund» er bull på «grønn aksje» og ser på fiskekjempe som et «mini McDonald's».

Børs

Roger Berntsen har tatt plass i rekkene til Nordnet etter at nettmegleren kjøpte opp Netfonds med tilhørende kundeportefølje. I tiden fremover vil Berntsen forvalte en offentlig portefølje tilgjengelig via Shareville – Nordnets sosiale investeringsnettverk. Porteføljen vil styres på samme måte som Netfonds Xtra porteføljene, sier Berntsen til Hegnar.no.Denne uken ble Norgeporteføljen til offentliggjort, og «Orakelet fra Farsund» sitter kraftig overeksponert i Equinor med en andel på hele 27,1 prosent.- Equinor er et AA-rated selskap, mao. et robust selskap som med meget stor sannsynlighet er her om 20-30 år også. Når det er sagt, gitt at selskapet ikke vokser særlig i dag, så bør man som investor ha tålmodighet og kjøpe/vekte seg opp når prisen (aksjekursen) er godt under hva du mener den er verdt, sier Nordnets nye analytiker til Hegnar.noTross Equinor sykliske natur er ikke Berntsen bekymret for et kursras om handelskrigen mellom USA og Kina eskalerer ytterligere.- Pga. stor usikkerhet hva angår global vekst (som en følge av en langvarig handelskrig mellom USA og Kina) har sensitive selskaper (deriblant Equinor) falt kraftig på få måneder. Selv om man ikke kan forutsi hva som skjer på kort sikt mener jeg selskapet er attraktivt priset i dag, noe som gjenspeiler seg i porteføljesammensetningen.Farsundanalytikeren har også en post i Aker BP, men han mener investeringen innebærer høyere risiko enn posisjonen i Equinor.- Aker BP derimot, gitt dets balanse, er det større usikkerhet til, dog det er et spennende selskap å være investert i da det mest sannsynlig kommer til å etablere seg som nr. 2 selskap på norsk sokkel over tid, sier Berntsen til Hegnar.no.Tomra-entusiastBerntsen har over lengre tid snakket varmt om pant- og søppelhåndteringsselskapet Tomra. Med ESG-bølgen som har slått inn over aksjemarkedet det siste året, har Tomra-aksjen klatret så mye som 71,18 prosent de siste 12 månedene.- Tomras forretningsmodell treffes i disse dager av en rekke positive impulser, da flere jurisdiksjoner i verden har fått øynene opp for viktigheten av industrielle løsninger for retur av plastemballasje og sortering av søppel mv, heter det fra Berntsen.For 2019 og 2020 ligger et noe tynt konsensus inne med en inntjeningsforventning på henholdsvis 5,60 og 6,53 kroner per aksje. Med dagens kurs impliserer dette en forward p/e på henholdsvis 51,7 og 44,3 for 2019 og 2020.- Fra et analytisk ståsted har Tomra «alltid» vært dyr, til og med før ESG-bølgen skylte inn over aksjemarkedene. Skulle aksjekursen på ett eller annet tidspunkt falle kraftig vil jeg, slik det ser ut i dag, vekte meg opp i aksjen igjen på bekostning av selskaper i porteføljen som har utviklet seg relativt sett bedre. Tomra, i likhet med Mowi, er selskaper jeg ser for meg å være investert i over lang tid, sier den Buffett/Munger-inspirerte investoren til Hegnar.no.Mowi – et «mini Orkla»«Orakelet fra Farsund» har vært av de mest bastante framsnakkene av fisk- og laksesektoren i flere år. Berntsens Norgeportefølje er kraftig overvektet i fisk med en andel på 27 prosent. De siste 18 månedene har sektoren klatret enormt på Oslo Børs. Noe av årsaken kan sees i lys av at investorene har gått fra å se på laks som syklisk industri til å inneha mer defensive egenskaper.- Fiskesektoren står godt opp mot oljesektoren. Jeg anser flere lakseselskaper som defensive selskaper, spesielt Mowi, som vekter 15 % i min portefølje. Selskapet har på grunn av dets størrelse (verdens største produsent av atlantisk laks) kunne utviklet seg i en annen retning enn de andre lakseselskapene. Jeg antar at selskapet over tid vil ligne mer et «mini Orkla» med flere typer kvalitetsprodukter i sin portefølje, og/eller et «mini McDonalds» med tilhørende franchise-konsept innen sjømat. Om så skjer vil selskapet øke sin inntjening betydelig i årene som kommer, samt prises på høyere multipler enn i dag, sier den energiske Nordnet-analytikeren til Hegnar.no.Fornøyd med porteføljenBerntsen ser seg fornøyd med porteføljesammensetningen, og på spørsmål om hvilke aksjer han følger særlig tett i dag, og som kan få innpass i porteføljen, er han mer kryptisk.Jeg har fulgt alle selskapene som jeg har i porteføljen tett i flere år som analytiker og har derfor en god ide om hva de er verdt. Mao. porteføljesammensetningen, slik den er i dag, er jeg tilfreds med. Jeg anser denne som robust mtp de kommende årene. Flere av selskapene i porteføljen vil jeg med stor sannsynlighet være investert i om 10 og 20 år også, avslutter Berntsen.

roger berntsen
tomra
mowi
equinor
aker bp
Nyheter
Børs