DNB låner 2,7 milliarder

Første innløsningsrett etter fem år.

DNB Bank har utstedt et evigvarende fondsobligasjonslån på 2,7 milliarder kroner med kupongrente tilsvarende 3-måneders NIBOR pluss 3,50 prosentpoeng per år, går det frem av en børsmelding.Lånet vil ha første innløsningsrett for utsteder etter fem år.Les mer her.