Dobling for Giertsen

Inntektene falt fra rekord i fjor, samtidig som bunnlinjen doblet seg i produksjonsselskapet Feelgood Scene, Film og TV.

Feelgood Scene, Film og TV, selskapet komiker Thomas Egberg Giertsen etablerte i 2003 og som han i dag eier 39 prosent av, doblet bunnlinjen i 2018, til tross for inntektsfall.Årsresultatet steg til 8,06 millioner kroner, opp fra 4,26 millioner kroner i 2017.Omsetningen i fjor for selskapet, som driver med utvikling og produksjon innen TV, scene, reklame og event i Nydalen i Oslo, var på 97,45 millioner kroner, ned fra rekordhøye 100 millioner kroner i 2017, mens driftsresultatet beløp seg til 10,62 millioner kroner, opp fra 5,93 millioner kroner.Bedre enn forventetSelskapet er samlokalisert med blant andre Monday Production, som direkte og indirekte eier 100 prosent av selskapet. I tillegg til Giertsen har Morten Bank-Mikkelsen (styreleder), Martin Dalgaard Sørensen (styremedlem) indirekte eierinteresser via sine respektive holdingselskap. Lars Gerhard Hallberg (daglig leder) har indirekte eierinteresser via Monday Production.Virksomhetens forretningside og strategi er å produsere underholdning og humor for alle plattformer.«Utviklingen ble bedre enn forventet gjennom ytterligere effektivisering, samlokalisering samt avvikling av stillinger», heter det i årsberetningen.Selskapet hadde ved utgangen av året 19 fast ansatte, og har i løpet av 2018 sysselsatt 71 årsverk.Budsjett for 2019 legges opp til samme aktivitetsnivå som i 2018, i kombinasjon med fortsatt sterkt fokus på kostnadskontroll som til sammen forventes å bidra til økt lønnsomhet for 2019.«Samtidig styrker selskapet løpende det kreative miljøet og det jobbes kontinuerlig og systematisk med å utvikle nye ideer for TV-underholdning som forventes å bidra til vekst i årene fremover».Inn i Feelgood SceneSelskapet inngår i konsernet Monday Media ApS i Danmark og er per dags dato direkte og heleid av Monday Media ApS. Selskapet har datterselskapet Feelgood Scene AS, og Feelgood Scenes tidligere datterselskap, iStage Entertainment, ble i 2018 fusjonert inn i Feelgood Scene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også