Element øker aksjekapitalen

Alpha Blue Ocean Ltd (ABO) har konvertert 900.000 kroner av den konvertible lånefasiliteten til en konverteringskurs per aksje på 2,9 kroner.Det opplyser Element i en børsmelding tirsdag. Som en konsekvens av konverteringen er aksjekapitalen forhøyet med 496.550,40 kroner ved utstedelse av 310.344 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,60.Selskapets nye aksjekapital er 13.763.780,80 fordelt på 8.602.363 aksjer hver pålydende 1,60 kroner. I begynnelsen av mai opplyste selskapet at det hadde fått ordnet med ny finansiering. I mai ble det kjent at Element har fått på plass en ny rentefri 500 millioner kroner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter inngått med European High Growth Opportunities Securitization Fund forvaltet av Alpha Blue Ocean.Denne ble godkjent på generalforsamlingen i forrige uke, med trekk av den første transjen på 50 millioner kroner.