Emisjonen i Okea er overtegnet

Okea opplyser i en børsmelding at emisjonen er overtegnet, og at bokbyggingsprosessen er stanset. Selskapet har mottatt tegninger for 17.250.000 aksjer til en kurs på 21 kroner per aksje. Selskapet indikerte i utgangspuntket et kursintervall på 25-33 kroner, men dette ble torsdag justert ned til 21 kroner.