Får utsettelse på lån

Børs

Dof Subsea (Dof) skriver i en børsmelding tirsdag at selskapet har fått utsettelse på et lån ut november 2019, og selskapet jobber med løsninger for å redusere risikoen knyttet til refinansiering og videre stabilisering av situasjonen.Dof har nå innkalt til obligasjonseiermøte for alle sine tre obligasjonslån. Det foreslås et felles krav til egenkapital på 400 millioner kroner i alle lån, noe som betyr en økning fra 300 millioner kroner for DOFSUB07, ingen endringer for DOFSUB08/09, samt en reduksjon fra 500 millioner kroner for visse banker. Det var i slutten av mai at Dof meldte at selskapet trolig vil være i brudd med lånebetingelsene i nær fremtid.Les mer her

dof subsea
Nyheter
Børs