Mai bød på de høyeste ratene på flere år for plattform forsyningsskipene (PSV) som opererer i Nordsjøen.Rederne oppnådde spotrater på godt over 200.000 kroner pr. dag, og tidvis måtte ankerhåndteringsskip (AHTS) bidra med å frakte forsyninger. Så stramt var det.Også AHTS-ene opplevde perioder da dagratene var opp mot en halv million kroner.
De seneste ukene har imidlertid aktiviteten avtatt kraftig, spesielt på britisk side.«Dette har spesielt lagt press på det britiske spotmarkedet. Den laveste raten vi har sett den seneste uken er rett over 5.000 pund pr. dag (ca. 55.000 kroner)», skriver Fearnley.«Vi venter at PSV-spotmarkedet vil styrke seg i ukene som kommer».Blant annet skal DOF-fartøyet «Skandi Barra» støtte boreriggen «Island Innovator» under et oppdrag for CNOOC UK utenfor Shetland, mens «KL Brisfjord» er hyret inn av samme selskap til en borejobb som skal utføres av Diamond Offshore-riggen «Ocean Great White».En ankerhåndteringskontrakt er også nylig inngått. Olympic Subsea er tildelt en kontrakt på inntil 90 dager for 2009-bygde «Olympic Zeus» av Equinor. Dagraten skal være rundt 300.000 kroner.Neptune Energy Norge skal ha hele 4 PSV-er til arbeid med oppstart til høsten, der to skal støtte Seadrill-riggen «West Phoenix» på Fenja-feltet med boring av 6 brønner. De siste to skal bistå det Odfjell Drilling-driftede nybygget som får navnet «Deepsea Yantai» i minimum ett år.
Aktivitetsfall«For AHTS-ene i britisk sektor kan vi se at snittratene har falt så mye som 40 prosent, mens ratene på norsk side har falt med rundt 17 prosent», skriver Fearnley Offshore Supply i en oppdatering. «Etter et sterkt marked for PSV-er i Nordsjøen har de gjennomsnittlige rapporterte ratene i britisk sektor falt med så mye som 50 prosent», fortsetter meglerhuset, som viser til at flere PSV-er nylig har inntatt Nordsjømarkedet.Bare i mai kom rundt fem PSV-er ut igjen i Nordsjøen, etter å ha ligget inntil fire år i opplag.Ikke siden februar har ratene vært på det nivået, og selv om markedet i Norge har vært mer balansert, har også ratene her falt med rundt 25 prosent, ifølge meglerhuset.I uke 22-24 var AHTS-ratene i snitt 202.000 og 260.000 kroner på henholdsvis britisk og norsk side, mens PSV-ratene i snitt var på henholdsvis 101.000 og 151.000 kroner.Venter bedringSolstad Offshores PSV «Norman Falnes» som nylig ble tatt ut av opplag, fikk fredag et spotoppdrag for Equinor til 120.000 kroner dagen. På andre siden av Nordsjøen fikk et annet Solstad-fartøy, «Sea Supra», et oppdrag der raten er oppgitt til 6.500 pund, eller 71.300 kroner, pr. dag.«På den positive siden for rederne vil mer enn en håndfull PSV-er starte på mellomlange periodekontrakter i løpet av de neste ukene, noe som vil resultere i et mer balansert marked».I tillegg vil Allseas remobilisere tre fartøy fra Nordsjøens spotmarked til å frakte rør i Østersjøen når rørleggingsfartøyet «Pioneering Spirit» returnerer fra en jobb for Aker BP, påpeker Fearnley som nå ser konturene av en ny tilstramming.Jakter tonnasjeDet er inngått en rekke periodekontrakter de seneste dagene.Videre er Tidewaters 2013-bygde PSV «Troms Lyra» hyret inn av Taqa UK i forbindelse med en borekampanje på inntil 3 brønner som skal bores av Borr Drillings «MSS1», selskapets eneste flyterigg. Raten er i størrelsesordenen 12.500 pund pr. dag.«Bourbon Mistral», en av de siste båtene til å komme ut av opplag, har fått en kontrakt med Lundin for å støtte «Leiv Eiriksson», etter sigende frem til oktober.«Det er fortsatt et stort antall udekkede langsiktige PSV-anbud», skriver Fearnley Offshore Supply som derfor venter at flere slutninger er rett rundt hjørnet.KjempeanbudBlant oljeselskapene som er ute med anbud er ConocoPhillips Norway som skal hyre inn 3 PSV-er på 5-, 8- og 10-års kontrakter. Dette anbudet har vært ute lenge, og nå ventes det en snarlig avklaring.Selskaper som Eni, i3 Energy, BP, Taqa, Premier Oil og DNO er også på jakt etter PSV-tonnasje til lengre kontrakter.