Finansiering i boks for ADS Crude Carriers

Klassing er fullfinansiert.

ADS Crude Carriers har blitt enige om vilkårene i en kredittfasilitet som gir finansiering til den kommende klassingen av selskapets flåte på tre fartøy, går det frem av en børsmelding.Klassingen, som nå er fullfinansiert, vil begynne i 3. kvartal 2019.Fasiliteten vil erstatte eksisterende lån på fartøyene, og vil gi fleksibilitet dersom selskapet bestemmer seg for å utvide flåten.Hele meldingen her.